tusbezol


המערכת מבצעת חיפוש לבקשתך, אנא המתן...

טיסות סדירות
יעדים נוספים
(18-59)
(2-11)
(0-2)
(12-27)
(60+)
כיוון אחד הלוך ושוב רב יעדים

הוסף נתיב

טיסות קוריאן איר יוצאות
מישראל בלילות ג', ה' ושבת.
טיסות חזרה לארץ באותם ימים.
באילו ימים יש טיסות מישראל?
קוריאן בלבד

(קוריאן בלבד)

יעדים נוספים

(2-12)
יעדים נוספים
יעדים נוספים
(18-59)
(2-11)
(0-2)
הלוך ושוב כיוון אחד